Powstańców Śląskich - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Powstańców Śląskich

2. Okres działania kopalni: 1975 - 2001

3. Adres głównej siedziby: Bytom

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1975

5. Obszar eksploatacji: Bytom

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Bytomskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego, Zrzeszenie Kopalń Węgla Kamiennego w Bytomiu; Bytomska Spółka Węglowa SA; Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń

7. Stan obecny (2019): przygotowanie do ponownej produkcji – w 2015 na części terenu uruchomiono Strefę Aktywności Inwestycyjnej

8. Produkcja: 1979 – 5 640 804 t.