Porąbka - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Porąbka

2. Okres działania kopalni: 1915-1931

3. Adres głównej siedziby: Zagórze (Sosnowiec)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1915

5. Obszar eksploatacji: Zagórze

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Stanisław Pawłowski na polu Towarzystwa Kopalń i Zakładów Hutniczych Sosnowieckich; spółka Ha-Pe-Ka

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 1929 – 18 485 t.