Polska - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Polska (Deutschland, Niemcy)

2. Okres działania kopalni: 1873 - 1995

3. Adres głównej siedziby: Świętochłowice

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1872

5. Obszar eksploatacji: Świętochłowice

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Gwidon Henckel von Donnersmarck, Chorzowskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego, Katowickie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – w 1972 połączono ją z kop. Prezydent pod nazwą KWK Polska; w 1995 włączono ją do kop. Polska-Wirek

8. Produkcja:

a. 1873 – 6676 t.

b. 1913 – 1 028 831 t.

c. 1938 – 800 200 t.

d. 1970 – 946 585 t.

e. 1979 – 2 037 838 t.