Pokój - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Pokój (Friedensgrube)

2. Okres działania kopalni: 1902 - 2016

3. Adres głównej siedziby: Ruda Śląska, ul. Niedurnego 13

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1902

5. Obszar eksploatacji:Nowy Bytom (Ruda Śląska)

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Oberschlesische Einsenbahnbedarfs A.G.; spółka Huta Pokój;Rudaer Kohlenknappschaft; Rudzkie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego, Bytomskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego; Rudzka Spółka Węglowa; Polska Grupa Górnicza

7. Stan obecny (2019): Produkcja:w stanie likwidacji – przekazana SRK

8. Produkcja:

a. 1913 – 720 782 t.

b. 1938 – 567 800 t.

c. 1970 – 2 084 709 t.

d. 1979 – 3 676 110 t.

e. 2002 – 5 500 t./doba