Pogonia - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Pogonia

2. Okres działania kopalni: 1816-1866

3. Adres głównej siedziby: Pogoń (Sosnowiec)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1816

5. Obszar eksploatacji: Pogoń

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Tymieniecki; Siemieńscy, Mycielscy; Gustaw von Kramsta

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja:1846 – 2 500 t.