Podreden - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Podreden (Zdzisław, Marian)

2. Okres działania kopalni: 1912 - 1935

3. Adres głównej siedziby: Strzemieszyce

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1912

5. Obszar eksploatacji: Strzemieszyce

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: J.Karniewski, Z.Rudolf, L.Rusinowicz, Z.Krudelski, P.Chmielewski, K.Góral, M.Szpigelman (dzierżawcy); spółka Kopalnia Węgla Kamiennego Reden

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja:

a. 1913 – 7 612 t.

b. 1922 – 7890 t.