Pierwszego Maja - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Pierwszego Maja (Mszana)

2. Okres działania kopalni: 1960 -1995

3. Adres głównej siedziby: Wodzisław Śląski (do 1974 – Wilchwy)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1952 (rozpoczęcie budowy)

5. Obszar eksploatacji: Wodzisław Śląski

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Rybnickie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego, Zrzeszenie Kopalń Węgla Kamiennego w Jastrzębiu Zdroju; Przedsiębiorstwo Eksploatacji Węgla "Południe"; Rybnicka Spółka Węglowa SA

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – połączona z kop. Marcel

8. Produkcja:

a. 1970 – 2 417 465 t.

b. 1979 – 2 731 690 t.