Piekary - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Piekary (Zakład Górniczy Piekary)

2. Okres działania kopalni: 1999 - 2015

3. Adres głównej siedziby: Piekary Śląskie, ul. Ziętka 13

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1999

5. Obszar eksploatacji: Piekary Śląskie

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Kompania Węglowa SA

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – połączona z kop. Bobrek-Centrum

8. Produkcja: 2015 – 1 100 000 t.