Piast Heinrichsfreude - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Piast ( Heinrichsfreude, Henryk, Piastschächte, Piast-Ziemowit)

2. Okres działania kopalni: 1843-1845, 1893-1972

3. Adres głównej siedziby: Lędziny

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1843

5. Obszar eksploatacji: Lędziny

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: książę pszczyński; Mikołowskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego , Jaworznicko-Mikołowskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – włączona do kop. Ziemowit

8. Produkcja:

a. 1913 – 25 482 t.

b. 1938 – 254 027 t.

c. 1970 – 1 310 920 t.