Piast-Ziemowit - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Piast-Ziemowit

2. Okres działania kopalni: 2016 - nadal

3. Adres głównej siedziby: Lędziny, ul. Pokoju 4

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 2016

5. Obszar eksploatacji: Lędziny, Imielin Bieruń, Bojszowy, Chełm Śląski, Chełmek, Oświęcim

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Polska Grupa Górnicza

7. Stan obecny (2019): działa

8. Produkcja: szacunkowe wydobycie roczne: 4 500 000 t. (Ruch Ziemowit)