Pfarrfeld - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Pfarrfeld

2. Okres działania kopalni: 1864-1867

3. Adres głównej siedziby: Bogucice (Katowice)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1859 (zarezerwowana)

5. Obszar eksploatacji: Bogucice oraz część pola na terenie Roździenia

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Maria Winckler

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 1865 – 7 300 t.