Petronella - kopalnia węgla kamienego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Petronella

2. Okres działania kopalni: 1836

3. Adres głównej siedziby: Czernica (Gaszowice)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1832

5. Obszar eksploatacji: Czernica

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: radca Cuno z Raciborza; Franciszek Winckler

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – włączona do kop. Charlotte (1840)

8. Produkcja: 1836 - ok. 11 t.