Pepita - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Pepita

2. Okres działania kopalni: 1860 - 1896

3. Adres głównej siedziby: Janów Miejski (Mysłowice)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1855

5. Obszar eksploatacji: Janów Miejski

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Gustaw Ruffler,Wilhelm Edler, Waleska von Tiele-Winckler; Hubert von Tiele-Winckler; Kattowitzer A.G.für Bergbau und Eisenhüttenbetrieb

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 1873 – 19 700 t.