Pechnik - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Pechnik

2. Okres działania kopalni: 1805 - 1881

3. Adres głównej siedziby: Jaworzno

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1805

5. Obszar eksploatacji:Jaworzno

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Antoni Pechnik; Richter; Dąbrowski, Maciejewski, Kruczkowski; Izaak Schörfberg; Jan Bochenek; C.K. Kolej Północna Cesarza Ferdynanda; Gwarectwo Jaworznickie

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja:

a. 1805 – 100 t.

b. 1848 – 1 500 t.