Paulus - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni:Paulus

2. Okres działania kopalni: 1847 - 1882

3. Adres głównej siedziby:Orzegów (Ruda Śląska)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1842

5. Obszar eksploatacji:Orzegów

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Karol Godula; Joanna Schaffgotsch

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – włączona do kop. Paulus-Hohenzollern

8. Produkcja: 1873 – 271 400 t.