Paulus- Hohenzollern - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Paulus- Hohenzollern

2. Okres działania kopalni: 1882 - 1922

3. Adres głównej siedziby: Szombierki (Bytom)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1882

5. Obszar eksploatacji: Chebzie, Orzegów, Bobrek, Szombierki

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Joanna Schaffgotsch; Gräflich Schaffgotsch’schen Werke

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – po podziale Górnego Śląska wyodrębniono mniejsze jednostki: Paweł, Karol, Hohenzollern, Gräfin Johanna.

8. Produkcja:1913 – 2 644 209