Paryż - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Paryż (Nowa-Łabęcki; Paris, Generał Zawadzki)

2. Okres działania kopalni: 1876 - 1995

3. Adres głównej siedziby: Dąbrowa Górnicza, ul. Feliksa Perla

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1876 (połączenie kopalń: Łabęcki i Nowa)

5. Obszar eksploatacji: Dąbrowa Górnicza

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: rosyjscy oficerowie: Plemiannikow i Riesenkampf ( dzierżawca Société Française et Italienne des Houillères de Dombrowa); koncern Preussag (Preussische Bergwerks- und Hütten – A.G.) ( 1942-1945), Dąbrowskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego

7. Stan obecny (2019): nie istnieje – zlikwidowana w 1996 r.

8. Produkcja:

a. 1900 – 448 744 t.

b. 1913 – 660 332 t.

c. 1938- 670 443 t.

d. 1970 – 2 035 993 t.

e. 1979 – 2 090 436 t.