Oswald - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Oswald

2. Okres działania kopalni: 1845 - 1897

3. Adres głównej siedziby: Dębieńsko (Leszczyny)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1845

5. Obszar eksploatacji: Dębieńsko

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Wilhelm Schneider; Gustaw Simon z Wrocławia; Karol Kuh; Joanna Schaffgotsch; Vereinigte Königs- und Laurahütte

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: brak danych