Orzesze - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Orzesze (Orzesche)

2. Okres działania kopalni: 1863 - 1876

3. Adres głównej siedziby: Orzesze

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1863

5. Obszar eksploatacji: Orzesze

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Franciszek Winckler; Oberschlesische A.G. für Kohlenbergbau w Orzeszu

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – włączona do kop. Vereinigte Friedrich und Orzesche

8. Produkcja: 1873 – 81 288 t.