Orzegów - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Orzegów (Orzegow)

2. Okres działania kopalni: 1834 - 1878

3. Adres głównej siedziby: Orzegów

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1834

5. Obszar eksploatacji:Orzegów

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Karol Godula; Joanna Schaffgotsch

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja:1873 – 28 300 t.