Nowa Reden - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Nowa Reden

2. Okres działania kopalni: 1900 - 1902

3. Adres głównej siedziby: Dąbrowa Górnicza

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1900

5. Obszar eksploatacji: Dąbrowa Górnicza

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Société Miniére Franco-Russe(dzierżawca: Wiktor Dębski)

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 1900 – 17 289 t.