Nowa Przemsza - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Nowa Przemsza (Neue Przemsa)

2. Okres działania kopalni: 1856 - 1925

3. Adres głównej siedziby: Brzezinka (Mysłowice)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1850

5. Obszar eksploatacji: Brzezinka

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Luiza Sułkowska, Antoni Klausa; Hubert von Tiele-Winckler; Kattowitzer A.G.für Bergbau und Eisenhüttenbetrieb

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja:

a. 1873 – 73 500 t.

b. 1913 – 362 265 t.