Niwka - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Niwka (Jerzy)

2. Okres działania kopalni: 1833 - 1945

3. Adres głównej siedziby: Niwka (Sosnowiec)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1833

5. Obszar eksploatacji: Niwka

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Maurycy Kossowski, Jacek Lipski, Antoni Klimkiewicz; Bank Polski; Jacek Siemieński; Gustaw von Kramsta; Towarzystwo Kopalń i Zakładów Hutniczych Sosnowieckich; koncern Preussag (Preussische Bergwerks- und Hütten – A.G.)

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – połączona z kop. Modrzejów pod nazwą Niwka -Modrzejów

8. Produkcja:

a. 1900 – 673 177 t.

b. 1913 – 427 696 t.

c. 1938 – 323 285 t.