Niedzieliska - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Niedzieliska (Józefina)

2. Okres działania kopalni: 1815 - 1924

3. Adres głównej siedziby: Niedzieliska (Jaworzno)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1815

5. Obszar eksploatacji: Niedzieliska

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Antoni Pszorn; Spółka P.Steinkellera, M.Samulesohna, A. Höltzela, F.L.Westenholza; Gwarectwo Jaworznickie; Jaworznickie Komunalne Kopalnie Węgla

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja:

a. 1825 – 6 000 t.

b. 1923 – 9 115 t.