Nicolai - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Nicolai

2. Okres działania kopalni: 1876-1877

3. Adres głównej siedziby: Mikołów

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1876

5. Obszar eksploatacji: Mikołów

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: książę pszczyński

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 1876 – 736 t.