Neuer Segen - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Neuer Segen

2. Okres działania kopalni: 1828-1831

3. Adres głównej siedziby: Ornontowice (Gierałtowice)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1827 /1828

5. Obszar eksploatacji: Ornontowice

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Szarlota Porębska, pastor Naglo z Tarnowskich Gór; Franciszek Winckler

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – włączona do kop.Orzesze (1863)

8. Produkcja: 1830 – 900 t.