Neuer Lazarus - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Neuer Lazarus

2. Okres działania kopalni: 1794

3. Adres głównej siedziby: Kochłowice (Ruda Śląska)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1794

5. Obszar eksploatacji: Kochłowice

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Łazarz Henckel von Donnersmarck

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja:b.d.