Neue Hedwig - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Neue Hedwig (Hedwig)

2. Okres działania kopalni: 1806-1848

3. Adres głównej siedziby: Chorzów

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1805

5. Obszar eksploatacji: Chorzów

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: klasztor Bożogrobców w Miechowie; szpital św.Ducha w Bytomiu, parafia katolicka w Chorzowie

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 1836 – 4 900 t. (maks.)