Nathan - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Nathan

2. Okres działania kopalni: 1843-1845

3. Adres głównej siedziby: Mokre (Mikołów)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1842

5. Obszar eksploatacji: Mokre

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: kupiec Lion z Gliwic; Georg von Giesches Erben

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 1845 – 860 t.