Nadzieja Ludwika - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Nadzieja Ludwika ( Ludwigshoffnung; Ludwik)

2. Okres działania kopalni: 1806 – 1860, 1864 - 1906

3. Adres głównej siedziby: Sielec (Sosnowiec)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1806

5. Obszar eksploatacji: Sielec

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: właściciele dóbr Sielec-Modrzejów (gen. von der Oye, książę Ludwik zu Anhalt – Coethen, hrabina von Stolberg-Wernigerode; hr.Renard); Gewerkschaft Graf Renard

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja:

a. Ok. 1840 - 3000 – 6000 t.

b. Ok. 1880 – 200 000 t.