Murcki - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Murcki (Emanuelssegen; Emanuel; Książę Maria; Boże Dary)

2. Okres działania kopalni: ok.1740 - 2009

3. Adres głównej siedziby: Katowice, ul. Karolinki 1

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: ok.1740

5. Obszar eksploatacji: Murcki

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: książęta pszczyńscy; Mikołowskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego, Jaworznicko-Mikołowskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego; Katowickie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego; Katowicki Holding Węglowy; Polska Grupa Górnicza

7. Stan obecny (2019): Nie działa odrębnie – połączona z kop. Staszic pod nazwą KWK Murcki-Staszic

8. Produkcja:

a. 1873 – 79 986 t.

b. 1913 – 432 301 t.

c. 1938 – 489 993 t.

d. 1970 – 711 198 t.

e. 1979 – 2 475 500 t.

f. 2019 – 23 000 t./doba