Murcki-Staszic - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Murcki-Staszic

2. Okres działania kopalni: 2010 – nadal

3. Adres głównej siedziby: Katowice, ul. Karolinki 1

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 2010

5. Obszar eksploatacji: Katowice (Murcki, Giszowiec)

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Katowicki Holding Węglowy, Polska Grupa Górnicza

7. Stan obecny (2019): działa

8. Produkcja: 2012 – 4 049 000 t.