Mrzygłód - kopalnia węgla brunatnego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni:Mrzygłód

2. Okres działania kopalni: 1827-1829

3. Adres głównej siedziby: Mrzygłód (Myszków)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji:1827

5. Obszar eksploatacji: Mrzygłód

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy:Rokossowska

7. Stan obecny (2019): nie istnieje

8. Produkcja:1827 – 300 t.