Moszczenica - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Moszczenica

2. Okres działania kopalni: 1965 -1994

3. Adres głównej siedziby: Moszczenica (Jastrzębie Zdrój)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1957 (rozpoczęcie budowy)

5. Obszar eksploatacji: Moszczenica (Jastrzębie Zdrój)

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Rybnickie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego; Jastrzębska Spółka Węglowa

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje odrębnie – połączona z kop. Jastrzębie pod nazwą Jas-Mos

8. Produkcja:

a. 1970 – 2 295 370 t.

b. 1979 – 3 419 550 t.

c. 1994 – 7 000 t. /doba