Mortimer - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni :Mortimer (Ignacy; Bismarck III)

2. Okres działania kopalni: 1851 – 1933; 1943 - 1958

3. Adres głównej siedziby: Zagórze (Sosnowiec)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji:1851

5. Obszar eksploatacji: Zagórze

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Jacek Siemieński; Gustaw von Kramsta; Towarzystwa Kopalń i Zakładów Hutniczych Sosnowieckich; koncern Preussag (Preussische Bergwerks- und Hütten – A.G.); Dąbrowskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – połączono ją z kop. Porąbka

8. Produkcja:

a. 1900 – 427 431 t.

b. 1913 – 208 161 t.