Morgenstern - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Morgenstern

2. Okres działania kopalni: 1869-1885

3. Adres głównej siedziby: Dąbrówka Mała (Katowice)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1850

5. Obszar eksploatacji: Dąbrówka Mała

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Maurycy von Schickfuss i jego córka Berta; książę Christian Kraft zu Hohenlohe-Oehringen; Hohenlohe-Werke A.G.

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja:1873 – 48 800 t.