Morgenroth - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Morgenroth

2. Okres działania kopalni: 1835 - 1883

3. Adres głównej siedziby: Janów (Katowice)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1826

5. Obszar eksploatacji: Janów

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Daniel Dalibor, Aleksander Mieroszewski; Georg von Giesches Erben

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – włączona do kop. cons.Giesche

8. Produkcja: 1873 – 54 800 t.