Modrzejów - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Modrzejów

2. Okres działania kopalni: 1912-1945

3. Adres głównej siedziby: Modrzejów (Sosnowiec)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1909 (rozpoczęcie budowy)

5. Obszar eksploatacji: Modrzejów

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: koncern Preussag (Preussische Bergwerks- und Hütten – A.G.); Dąbrowskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – połączona z kop. Niwka

8. Produkcja: 1938 – 396 632 t.