Minette - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Minette

2. Okres działania kopalni: 1792-1801

3. Adres głównej siedziby: Bujaków (Gierałtowice)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1792

5. Obszar eksploatacji: Bujaków

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: radca von Hoym

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: brak danych