Milowice - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Milowice (Wiktor, Milwitzgrube)

2. Okres działania kopalni: 1822 - 1975

3. Adres głównej siedziby: Milowice

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1822

5. Obszar eksploatacji: Milowice

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Józef Błeszyński; Wiktor Błeszyński; Jan Kanty Kubiczek; Julian Kubiczek; Szmul Hamburger; Samuel Kuźnicki; Towarzystwo Kopalń i Hut w Milowicach; Towarzystwo Kopalń i Zakładów Hutniczych Sosnowieckich; Dąbrowskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – połączona z kop. Czeladź

8. Produkcja:

a. 1900 – 298 137 t.

b. 1913 – 633 456 t.

c. 1938 – 471 944 t.

d. 1970 – 1 333 690 t.