Milowice-Czeladź - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Milowice-Czeladź

2. Okres działania kopalni: 1973-1976

3. Adres głównej siedziby: Sosnowiec

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1973

5. Obszar eksploatacji: Milowice (Sosnowiec) i Czeladź

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Dąbrowskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – włączona do kop. Czerwona Gwardia

8. Produkcja: 1975 – 2 280 140 t.