Mikulczyce - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Mikulczyce (Donnersmarckhütte; Abwehr)

2. Okres działania kopalni: 1906 -1960

3. Adres głównej siedziby: Mikulczyce (Zabrze)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1906

5. Obszar eksploatacji: Mikulczyce

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: spółka Donnersmarckhütte; Gewerkschaft Castellengo-Abwehr; Zabrzańskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – połączona z kop. Rokitnica

8. Produkcja:

a. 1913 – 944 823 t.

b. 1938 – 1 351 705 t.