Mikołaj - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Mikołaj

2. Okres działania kopalni: 1875 – 1890, 1895-1924

3. Adres głównej siedziby: Gołonóg (Dąbrowa Górnicza)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1875

5. Obszar eksploatacji: Gołonóg

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Bogusław Przybylski; William Surmondt, Bonawentura Toeplitz, Wilhelm Rau; Towarzystwo Flora

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja:

a. 1883 – 136 000 t.

b. 1900 – 7 764 000 t.

c. 1913 – 3 748 t.