Miechowice - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Miechowice (Preussengrube)

2. Okres działania kopalni: 1902-1996

3. Adres głównej siedziby: Miechowice (Bytom)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1899 (rozpoczęcie budowy)/1902

5. Obszar eksploatacji: Miechowice

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Franciszek Hubert von Tiele-Winckler; Preussengrube A.G.; Kattowitzer A.G.für Bergbau und Eisenhüttenbetrieb; koncern Hermanna Göringa; Zabrzańskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego, Bytomskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego; Bytomska Spółka Węglowa

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – połączona z KWK Bobrek

8. Produkcja:

a.1913 – 750 017 t.

b.1938 -1 588 907 t.

c. 1970 – 1 946 725 t.

d. 1979 – 2 491 106 t.