Michał - kopalnia węgla kamiennego w Siemianowicach Śląskich

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Michał (Max, Maks)

2. Okres działania kopalni: 1883 - 1975

3. Adres głównej siedziby: Michałkowice (Siemianowice Śl.)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1856

5. Obszar eksploatacji: Michałkowice

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: rodzina Rheinbaben, książę Hugo zu Hohenlohe – Oehringen; koncern Hermanna Göringa; Chorzowskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego, Katowickie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – włączona do kop. Siemianowice

8. Produkcja:

a. 1913 – 852 276 t.

b. 1938 – 860 268 t.

c. 1970 – 1 337 790 t.