Michałów - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Michałów

2. Okres działania kopalni: 1856 – lata 70-te XIX w.

3. Adres głównej siedziby: Sławków

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1856

5. Obszar eksploatacji: Sławków

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Michał Zeitler

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: b.d.