Merkur - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Merkur

2. Okres działania kopalni: 1871- 1875

3. Adres głównej siedziby: Chropaczów (Świętochłowice)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1836

5. Obszar eksploatacji: Chropaczów

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Karol łazarz Henckel von Donnersmarck, Ignacy Sobczyk, Izaak Freund; Karol Godula; Schlesische A.G. für Bergbau und Zinkhüttenbetrieb

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – włączona do kop. Matylda

8. Produkcja: 1873 – 6 000 t.