Maurycy - kopalnia węgla kamiennego w Sosnowcu

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Maurycy

2. Okres działania kopalni: 1814 - 1857

3. Adres głównej siedziby: Niwka (Sosnowiec)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1814

5. Obszar eksploatacji: Niwka

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: zakład prywatny; Bank Polski; państwowe władze górnicze

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: b.d.