Maulwurf - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Maulwurf

2. Okres działania kopalni: 1872-1875

3. Adres głównej siedziby: Mikołów

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1872

5. Obszar eksploatacji: Mikołów

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: tereny dzierżawione od księcia pszczyńskiego

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja:

a. 1872 – 1581 t.

b. 1873 – 374 t.