Matylda - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Matylda

2. Okres działania kopalni: 1900 - 1909

3. Adres głównej siedziby: Dąbrowa Górnicza

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1900

5. Obszar eksploatacji: Dąbrowa Górnicza

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Towarzystwa Kopalń i Zakładów Hutniczych Sosnowieckich; dzierżawcy – Henryk Rechnic, Leopold Piwowar.

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 14 270 t.